Koncert chóru na auli szkolnej z udziałem bp. Piotra Libery - 17 stycznia 2008.

17 stycznia 2008 Małachowiankę odwiedził biskup płocki Piotr Libera, który miał m.in. możliwość wysłuchania krótkiego koncertu naszego chóru.
Wizyta bp. Libery w "Małachowiance"

Spotkanie ordynariusza diecezji z uczniami płockiej Alma Mater miało miejsce na szkolnej auli. Bp Libera wspominał m.in. czasy, gdy sam uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Przyznał m.in., że … wykradł szkolne świadectwo, aby móc je zanieść do seminarium duchownego, gdzie kontynuował naukę.

Po krótkim przemówieniu prof. Sławomira Gałczyńskiego, skierowanym w stronę dostojnych Gości, Minstrel zaśpiewał kilka kolęd m.in. Bóg się rodzi, Wśród nocnej ciszy, Bracia patrzcie jeno, oraz Hej w dzień narodzenia. Utwory zostały przyjęte długimi oklaskami.


Wizyta bp. Libery w "Małachowiance"
Do bp. Libery podchodzi nasz dyrygent prof. Sławomir Gałczyński.
Wizyta bp. Libery w "Małachowiance"
Oklaski dla "Minstrela": w pierwszym rzędzie od prawej: dyrektor Małachowianki Renata Kutyło-Utzig, biskup płocki Piotr Libera, sekretarz biskupa ks. Radosław Dąbrowski.

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Ks. Tomaszowi Opalińskiemu - redaktorowi naczelnemu "Niedzieli Płockiej"

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License