Jubileusz 15-lecia chóru - 23 czerwca 2007.

23 czerwca 2007 nasz chór obchodził 15-lecie swojego istnienia. Podczas jubileuszowej gali w Małachowiance zgromadzili się licznie członkowie i absolwenci zespołu, jak też wielu zaszczytnych Gości.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z części oficjalnej obchodów:

zdjecie
Zwarci i gotowi….
zdjecie
…. rozpoczęliśmy koncert jubileuszowy ….
zdjecie
…. pod dyrekcją (tak jak od 15 lat) Pana Sławomira Gałczyńskiego!
zdjecie
Oprócz muzyki było wiele przemówień. Rozpoczęła p. dyrektor Renata Kutyło - Utzig ….
zdjecie
…. następnie głos zabrał nasz dyrygent, Pan Gałczyński ….
zdjecie
…. nasza absolwentka Joanna Kocik ….
zdjecie
…. prezes Towarzystwa Wychowanków "Małachowianki" ….
zdjecie
…. przedstawicielka Urzędu Miasta Płocka ….
zdjecie
…. i przewodniczący Rady Rodziców "Małachowianki".
zdjecie
Niech nam śpiewają 100 lat!
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License