Koncert na rozpoczęciu roku szkolnego, 1 września 2008.

1 września 2008 najstarsza polska szkoła rozpoczęła 829. rok swojej działalności. Towarzyszyła temu okolicznościowa uroczystość na wirydarzu Małachowianki.

Jednym z jej elementów był występ naszego chóru. Minstrel wykonał na początku Mazurka Dąbrowskiego, a następnie w ramach krótkiego koncertu Hejnał Płocki, We shall overcome, oraz Hej strzelcy wraz!. Utwory zostały przyjęte z zainteresowaniem, zwłaszcza przez nowych uczniów liceum, dla większości których był to pierwszy kontakt z zespołem.

Obok występu chóru podczas uroczystości miały miejsce przemówienia p. dyrektor Renaty Kutyło-Utzig, oraz nowego proboszcza parafii św. Bartłomieja ks. Wiesława Gutowskiego (który wspomniał, że ćwierć wieku temu był katechetą naszego dyrygenta p. Sławomira Gałczyńskiego). Tradycyjnie też odbyło się ślubowanie młodzieży klas pierwszych które przeprowadziła p. Halina Bratkowska.

Krzysztof Stawicki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License