Side2

<!DOCTYPE html
PUBLIC "-W3CDTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">

<head>
<title>Minstrel: Witaj!</title>
<script type="text/javascript" src="/common—javascript/json.js"></script>

<script type="text/javascript" src="http://www.wikidot.com/common--javascript/combined.js"></script>

<script type="text/javascript" src="http://www.wikidot.com/common--javascript/OZONE.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.wikidot.com/common--javascript/dialog/OZONE.dialog.js"></script>

<script type="text/javascript">
// global request information

var WIKIREQUEST = {};
WIKIREQUEST.info = {};

WIKIREQUEST.info.domain = "minstrel.wikidot.com";
WIKIREQUEST.info.siteId = 23756;
WIKIREQUEST.info.categoryId = 133731;
WIKIREQUEST.info.themeId = 2439;
WIKIREQUEST.info.requestPageName = "start";
OZONE.request.timestamp = 1197152617;
OZONE.request.date = new Date();
WIKIREQUEST.info.lang = 'pl';
WIKIREQUEST.info.pageUnixName = "start";
WIKIREQUEST.info.pageId = 642393;
WIKIREQUEST.info.lang = "pl";
OZONE.lang = "pl";
// window.onload = WikidotInit();
</script>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"/>
<meta http-equiv="content-language" content="pl"/>

<script type="text/javascript" src="http://www.wikidot.com/common--javascript/WIKIDOT.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.wikidot.com/common--javascript/WIKIDOT.page.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.wikidot.com/common--javascript/WIKIDOT.editor.js"></script>

<style type="text/css" id="internal-style">
@import url(/common—modules/css/monetize/textlinkads/MonetizeTextLinkAdsModule.css);

@import url(http://www.wikidot.com/common--theme/base/css/style.css?0);
@import url(http://www.wikidot.com/common--theme/shiny/css/style.css?0);

</style>

<link rel="shortcut icon" href="http://www.wikidot.com/common--theme/base/images/favicon.gif"/>
<link rel="icon" type="image/gif" href="http://www.wikidot.com/common--theme/base/images/favicon.gif"/>

</head>

<body id="html-body">

<div id="container-wrap">
<div id="container">
<div id="header">
<h1><a href="/"><span>Minstrel</span></a></h1>

<h2><span>Chór Małachowianki</span></h2>

<!— google_ad_section_start(weight=ignore) —>

<div id="search-top-box">
<form id="search-top-box-form" action="dummy">
<input id="search-top-box-input" class="text empty" type="text" size="15" name="query" value="search this wiki" onfocus="if(YAHOO.util.Dom.hasClass(this, 'empty')){YAHOO.util.Dom.removeClass(this,'empty'); this.value='';}"/><input class="button" type="submit" name="search" value="szukaj"/>
</form>
</div>

<div id="top-bar">

<ul><li>[Menu]
<ul><li><a href="/podelement">podelement</a></li></ul></li><li><a href="/nav:top">edytuj menu</a></li><li><a href="/kontakt">kontakt</a></li></ul>

</div>
<div id="login-status"><span class="printuser"><a href="http://www.wikidot.com/user:info/airi" onclick="WIKIDOT.page.listeners.userInfo(57262); return false;" ><img class="small" src="/common—images/avatars/57/57262/a16.png" alt="avatar"/></a>airi</span> | <a href="http://pl.wikidot.com/account:you">moje konto</a><a id="account-topbutton" href="javascript:;">&nabla;</a><div id="account-options"><ul><li><a href="http://pl.wikidot.com/account:you">podsumowanie</a></li><li><a href="http://pl.wikidot.com/account:you/start/messages">prywatne wiadomości</a></li><li><a href="http://pl.wikidot.com/account:you/start/contacts">moje kontakty</a></li><li><a href="http://pl.wikidot.com/account:you/start/notifications">powiadomienia</a></li><li><a href="http://pl.wikidot.com/account:you/start/watched-changes">obserwowane strony</a></li><li><a href="http://pl.wikidot.com/account:you/start/watched-forum">obserwowane dyskusje</a></li><li><a href="javascript:;" onclick="WIKIDOT.page.listeners.logoutClick(event)">wyloguj się</a></li></ul></div></div>

<div id="header-extra-div-1"><span></span></div><div id="header-extra-div-2"><span></span></div><div id="header-extra-div-3"><span></span></div>
</div>

<div id="content-wrap">
<div id="side-bar">

<ul><li><a href="/start">Witaj!</a></li></ul><ul><li><a href="/czym-jest-wiki">Czym jest Wiki</a></li><li><a href="/jak-edytowac-strony">Jak Edytować Strony</a></li></ul><ul><li><a href="/system:dolacz">Jak dołączyć?</a></li><li><a href="/system:czlonkowie">Administratorzy</a></li></ul><ul><li><a href="/system:ostatnie-zmiany">Ostatnie zmiany</a></li><li><a href="/system:wszystkie-strony">Wszystkie strony</a></li><li><a href="/system:page-tags">Tagi</a></li></ul><ul><li><a href="/admin:manage">Zarządzaj sajtem</a></li></ul><hr /><ul><li>[[jakieś inne menu które aktualnie jest bez podpiętego linka]]</li></ul><div style="float:left; width: 15em; padding: 0 0em; margin: 0em 0 0em 0em; border-left: solid #888888 1px; border-right: solid #888888 1px; border-top: solid #888888 1px; border-bottom: solid #888888 1px; background-color: #FFFFFF;"><h2 ><span>Inny typ menu</span></h2><p>Można tu wrzucić wszystko co tylko się chce. linkowe menu albo informacje o urzytkownikach jak poniżej:</p>

<div>
<table>
<tr>
<td><span class="printuser avatarhover"><a href="http://www.wikidot.com/user:info/airi" onclick="WIKIDOT.page.listeners.userInfo(57262); return false;" ><img class="small" src="http://www.wikidot.com/common--images/avatars/57/57262/a16.png" alt="airi"/></a><a href="http://www.wikidot.com/user:info/airi" onclick="WIKIDOT.page.listeners.userInfo(57262); return false;" >airi</a></span></td>
</tr>
</table>
</div></div>

</div>

<!— google_ad_section_end —>

<div id="main-content">
<div id="action-area-top"></div>

<!— google_ad_section_start —>

<div id="page-title">
Witaj! </div>

<div id="page-content">

<p>Witaj na internetowym serwisie chóru Minstrel!</p>

<p>Strona jest w fazie konstrukcji, jednak wkrótce powinno się na niej coś pojawić.</p>
<p>Pozdrawiamy.<br />
Redakcja</p>

</div>

<!— google_ad_section_end —>

<!— google_ad_section_start(weight=ignore) —>

<div style="clear:both; height:1px; font-size:1px;"></div>
<div id="page-info">wersja strony: 1, ostatnia edycja: <span class="odate">1197149820|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O temu)</span></div>

<div id="page-options-bottom" class="page-options-bottom">
<a href="javascript:;" id="edit-button">edytuj</a><a href="javascript:;" id="tags-button">tagi</a>
<a href="javascript:;" id="history-button">historia</a>
<a href="javascript:;" id="files-button">pliki</a> <a href="javascript:;" id="print-button">drukuj</a> <a href="javascript:;" id="site-tools-button">narzędzia</a><a href="javascript:;" id="more-options-button">+&nbsp;opcje</a>
</div>

<div id="page-options-bottom-2" class="page-options-bottom" style="display:none">
<a href="javascript:;" id="edit-sections-button">edytuj sekcje</a>
<a href="javascript:;" id="edit-append-button">dołącz tekst</a>
<a href="javascript:;" id="backlinks-button">linki zwrotne</a>
<a href="javascript:;" id="view-source-button">źródło</a>
<a href="javascript:;" id="parent-page-button">strona nadrzędna</a>
<a href="javascript:;" id="page-block-button">zablokuj</a>
<a href="javascript:;" id="rename-move-button">zmień nazwę</a>
<a href="javascript:;" id="delete-button">usuń</a>

</div>
<div id="page-options-area-bottom">
</div>

<div id="action-area" style="display: none"></div>
</div>
</div>

<div id="footer">
<div class="options">
<a href="http://www.wikidot.com/doc" id="wikidot-help-button">
pomoc </a>

|
<a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" id="wikidot-tos-button">
regulamin </a>
|
<a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" id="wikidot-privacy-button">
prywatność </a>
|
<a href="javascript:;" id="bug-report-button"
onclick="WIKIDOT.page.listeners.pageBugReport(event)">
zgłoś błąd </a>

|
<a href="javascript:;" id="abuse-report-button"
onclick="WIKIDOT.page.listeners.flagPageObjectionable(event)">
zgłoś nadużycie </a>
</div>
Strony umieszczone na <a href="http://pl.wikidot.com">Wikidot.com</a> &#8212; <a href="http://pl.wikidot.com/new-site">załóż swoje wiki!</a>
</div>

<div id="license-area" class="license-area">
Jeśli nie zaznaczono inaczej, Zawartość tej strony dostępna jest na licencji <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License</a>
</div>

<div id="extrac-div-1"><span></span></div><div id="extrac-div-2"><span></span></div><div id="extrac-div-3"><span></span></div>

</div>
</div>

<!— These extra divs/spans may be used as catch-alls to add extra imagery. —>
<div id="extra-div-1"><span></span></div><div id="extra-div-2"><span></span></div><div id="extra-div-3"><span></span></div>

<div id="extra-div-4"><span></span></div><div id="extra-div-5"><span></span></div><div id="extra-div-6"><span></span></div>

<div id="page-options-bottom-tips" style="display: none">
<div id="edit-button-hovertip">
Kliknij aby edytować zawartość strony. </div>
</div>
<div id="page-options-bottom-2-tips" style="display: none">
<div id="edit-sections-button-hovertip">
Kliknij aby włączyć możliwość edycji poszczególnych rozdziałów strony.Po prawej stronie przy nagłówku rozdziału pojawi się odpowiednia opcja. </div>

<div id="edit-append-button-hovertip">
Dopisz treść na koniec strony. </div>
<div id="history-button-hovertip">
Zobacz historię zmian tej strony. </div>
<div id="discuss-button-hovertip">
Jeśli chcesz zobaczyć dyskusję o tej stronie - kliknij. </div>
<div id="files-button-hovertip">

Zobacz informacje o dołączonych do tej strony plikach. </div>
<div id="site-tools-button-hovertip">
Kilka użytecznych narzędzi. </div>
<div id="backlinks-button-hovertip">
Zobacz strony które linkują do tej strony lub ją importują. </div>
<div id="rename-move-button-hovertip">
Zmień nazwę (a także adres URL lub kategorię) tej strony. </div>

<div id="view-source-button-hovertip">
Zobacz źródło tej strony (bez jej edycji). </div>
<div id="parent-page-button-hovertip">
Ustaw stronę nadrzędną (ułatwia nawigację). </div>

<div id="abuse-report-button-hovertip">
Powiadom administratorów o niewłaściwej zawartości strony. </div>
<div id="bug-report-button-hovertip">
Coś nie działa jak powinno? Zobacz co możesz zrobić. </div>

<div id="wikidot-help-button-hovertip">
Sekcja dokumentacji i pomocy na Wikidot.com. </div>
<div id="wikidot-tos-button-hovertip">
Regulamin serwisu Wikidot.com - co można, czego nie itp. </div>
<div id="wikidot-privacy-button-hovertip">
Polityka prywatności Wikidot.com.
</div>

</div>

<!— google_ad_section_end —>

<div id="account-notifications-dummy" style="display:none"></div>

<div style="display:none" id="dummy-ondomready-block"></div>

<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
_uff = false;
_uacct = "UA-68540-5";
_udn="wikidot.com";
urchinTracker();
</script>

<script type="text/javascript" src="http://www.wikidot.com/common--javascript/track.js"></script>

</body>

</html>

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License